MỘT SỐ NỘI DUNG THAY ĐỔI VỀ QUẢN LÝ PHÂN BÓN CỦA NGHỊ ĐỊNH 84/2019/NĐ-CP

Ngày đăng: 11:12 AM, 25/12/2019

MỘT SỐ NỘI DUNG THAY ĐỔI VỀ QUẢN LÝ PHÂN BÓN CỦA NGHỊ ĐỊNH 84/2019/NĐ-CP. 

Vừa qua Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành Nghị định số 84/2019-NĐ-CP (Nghị định 84) quy định về quản lý phân bón hướng dẫn Luật Trồng trọt thay thế cho Nghị định 108 ban hành ngày 20/9/2017 (Nghị định 108). 

Nghị định 84 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2020 với nhiều điều khoản, quy định khác với Nghị định 108 theo hướng đơn giản và cắt giảm các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp; có một số nội dung mới cần lưu ý như sau:

Thứ nhất: Về phân loại phân bón được chia thành 3 nhóm là: Phân bón hóa học, phân bón hữu cơ, phân bón sinh học (Điều 3 Nghị định số 84/2019/NĐ-CP). Việc phân loại chi tiết từng nhóm phân bón được thực hiện theo Thông tư số 09/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/8/2019 của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân bón QCVN 01-189: 2019/BNNPTNT. Quy chuẩn này có hiệu lực từ ngày 1/1/2020.

Thứ hai: Về quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam: Nếu cấp trước ngày 1/1/2020 được sử dụng cho đến hết thời hạn lưu hành ghi trong quyết định (khoản 3 Điều 85 Luật Trồng trọt). Trước khi hết thời hạn lưu hành 3 tháng, tổ chức cá nhân có nhu cầu gia hạn phải thực hiện gia hạn (khoản 3 Điều 5 Nghị định số 84/2019/NĐ-CP).

Thứ ba: Về khảo nghiệm phân bón: Các loại phân bón không phải khảo nghiệm được quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 39 Luật Trồng trọt.

Thứ tư: Về cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, buôn bán phân bón: Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón theo quy định tại khoản 3 Điều 85 Luật Trồng trọt.

Đối với các cơ sở sản xuất phân bón nếu buôn bán phân bón do mình sản xuất ra thì không phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón (quy định tại 1 Điều 42 Luật Trồng trọt).

NP LOGISTICS CO.,LTD

Nghị định số 84/2019-NĐ-CP có hiệu lực từ 01/01/2020 sẽ giúp các doanh nghiệp phân bón có được sự ổn định về chính sách trong nhiều năm tới.

 

- Thứ năm: Kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu: Quy định chế độ miễn giảm kiểm tra chất lượng phân bón nhập khẩu (Khoản 3 Điều 21 Nghị định): quy định về điều kiện miễn giảm, thời gian miễn giảm kiểm tra là 12 tháng, tần suất lấy mẫu kiểm tra chất lượng 20% trong vòng một năm do cơ quan kiểm tra lựa chọn ngẫu nhiên. 

- Thứ sáu: Về quảng cáo phân bón: Văn bản xác nhận nội dung quảng cáo có giá trị trên phạm vi toàn quốc (khoản 2 Điều 24 Nghị định số 84/2019/NĐ-CP). Riêng đối với hình thức quảng cáo hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện trước khi tiến hành quảng cáo ít nhất 2 ngày phải có văn bản thông báo với Sở NN-PTNT nơi tổ chức quảng cáo (khoản 3 Điều 24 Nghị định 84). 

HÃY LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ:

Hotline: 0919.68.32.78 - 0906.41.99.36
Website: www.nplglobal.vn
Email: info@nplglobal.com,vn

Email: david@nplglobal.com.vn 

CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN NGHĨA PHÁT
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN NGHĨA PHÁT
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN NGHĨA PHÁT
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN NGHĨA PHÁT
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN NGHĨA PHÁT
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN NGHĨA PHÁT
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN NGHĨA PHÁT
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN NGHĨA PHÁT
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN NGHĨA PHÁT
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN NGHĨA PHÁT
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN NGHĨA PHÁT
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN NGHĨA PHÁT
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN NGHĨA PHÁT
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN NGHĨA PHÁT
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN NGHĨA PHÁT
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN NGHĨA PHÁT
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN NGHĨA PHÁT
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN NGHĨA PHÁT
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN NGHĨA PHÁT
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN NGHĨA PHÁT
Online: 3 | Thống kê tuần: 279 | Tổng truy cập: 226194

0917.32.46.39

0919.68.32.78

Hotline: 0917.32.46.39
Chỉ đường icon zalo Zalo: 0903896598 Skype Whatsapp
x