KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG VÀ CHỨNG NHẬN HỢP QUY SẢN PHẨM DỆT MAY

Ngày đăng: 04:11 PM, 18/12/2018

Kể từ ngày: 1/1/2019 là bắt buộc hànghóa nhập khẩu là các sản phẩm dệt may khi nhập khẩu về phải làm thủ tục kiểm tra chất lượng và chứng nhận hợp quy theo QCVN 1:2017/BCT. 

Các văn bản áp dụng gồm: 

- Thông tư 07 sửa đổi TT21 lùi ngày hiệu lực lại 1/1/2019.

- Thông tư 20/2018/TT-BCT sửa đổi phụ lục 1 của QCVN 1:2017/BCT bãi bỏ dòng hàng mang mã hs 9619. 


Nhưng hàng này phải công bố mới được lưu thông thị trường theo Thông tư số 21 ban hành QCVN 1:2017/BCT=> những sản phẩm thuộc phụ lục 1 của quy chuẩn là phải chứng nhận hợp quy khi sản xuất và lưu thông trên thị trường.


Tính đến 1/1/2019 thì có rất nhiều hàng tồn kho, nên giờ nhiều DN đã ráo riết làm trước. 

* Quy trình làm thủ tục: 

B1: Đăng ký chứng nhận hợp quy bên tổ chức chưng nhận.
B2: Nộp phiếu đăng ký hợp quy cho hải quan để đưa hàng về
B3: Tổ chức chứng nhận đánh giá lô hàng để lấy mẫu thử nghiệm
B4: KQTN đạt-> tổ chức chứng nhận cấp chứng nhận, DN nộp hải quan trong vòng 30 ngày làm việc kể từ lúc đăng ký đưa hàng về,

B5: Thông quan hàng và làm công bố nộp sở công thương rồi lưu thông hàng hóa. 

CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN NGHĨA PHÁT
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN NGHĨA PHÁT
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN NGHĨA PHÁT
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN NGHĨA PHÁT
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN NGHĨA PHÁT
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN NGHĨA PHÁT
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN NGHĨA PHÁT
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN NGHĨA PHÁT
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN NGHĨA PHÁT
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN NGHĨA PHÁT
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN NGHĨA PHÁT
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN NGHĨA PHÁT
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN NGHĨA PHÁT
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN NGHĨA PHÁT
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN NGHĨA PHÁT
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN NGHĨA PHÁT
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN NGHĨA PHÁT
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN NGHĨA PHÁT
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN NGHĨA PHÁT
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN NGHĨA PHÁT
Online: 9 | Thống kê tuần: 282 | Tổng truy cập: 226197

0917.32.46.39

0919.68.32.78

Hotline: 0917.32.46.39
Chỉ đường icon zalo Zalo: 0903896598 Skype Whatsapp
x