C/O form EUR 1

Ngày đăng: 01:43 PM, 18/02/2020

Dự thảo Thông tư Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu.

Dự kiến Ban hành kèm theo Thông tư Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong EVFTA các Phụ lục:

a) Phụ lục I: Chú giải chung;

b) Phụ lục II: Chú giải cho Phụ lục III – Quy tắc cụ thể mặt hàng;

c) Phụ lục III: Quy tắc cụ thể mặt hàng;

d) Phụ lục IV-A : Nguyên liệu thủy sản áp dụng cộng gộp mở rộng;

đ) Phụ lục IV-B: Sản phẩm thủy sản áp dụng cộng gộp mở rộng;

e) Phụ lục V: Sản phẩm dệt may áp dụng cộng gộp mở rộng;

g) Phụ lục VI: Mẫu lời văn tự chứng nhận xuất xứ của nhà xuất khẩu;

h) Phụ lục VII: Hướng dẫn khai báo C/O EUR 1;

i) Phụ lục VIII: Mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ EUR 1;

k) Phụ lục IX: Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ EUR 1

l) Phụ lục X: Danh mục các cơ quan, tổ chức cấp C/O mẫu EUR 1.
Dự thảo MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ EUR 1.

C/O form EUR 1 (thay thế C/O form A) cho hàng XNK giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu theo Hiệp định EVFTA.

C/O form EUR 1

#COformEUR1
#COmauEUR1

CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN NGHĨA PHÁT
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN NGHĨA PHÁT
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN NGHĨA PHÁT
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN NGHĨA PHÁT
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN NGHĨA PHÁT
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN NGHĨA PHÁT
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN NGHĨA PHÁT
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN NGHĨA PHÁT
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN NGHĨA PHÁT
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN NGHĨA PHÁT
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN NGHĨA PHÁT
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN NGHĨA PHÁT
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN NGHĨA PHÁT
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN NGHĨA PHÁT
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN NGHĨA PHÁT
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN NGHĨA PHÁT
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN NGHĨA PHÁT
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN NGHĨA PHÁT
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN NGHĨA PHÁT
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN NGHĨA PHÁT
Online: 9 | Thống kê tuần: 3722 | Tổng truy cập: 370529

0917.32.46.39

0919.68.32.78

Hotline: 0917.32.46.39
Chỉ đường icon zalo Zalo: 0903896598 Skype Whatsapp
x