CẬP NHẬT VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI NHẤT !

Ngày đăng: 05:49 PM, 18/12/2018

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN MỚI NHẤT - CẬP NHẬT NGÀY : 18/12/2018 

 

(23/11/2018) Công văn 3799/GSQL-GQ1 năm 2018 về thủ tục xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

(22/11/2018) Công văn 3769/GSQL-GQ1 năm 2018 về thủ tục xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

(22/11/2018) Công văn 3770/GSQL-GQ1 năm 2018 về thủ tục xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Ngoại giao, điều ước quốc tế

1.

(14/12/2018) Quyết định 1743/QĐ-TTg năm 2018 về thành lập Ủy ban Quốc gia chuẩn bị và thực hiện vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020 của Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 

Tài chính

1.

(13/12/2018) Công văn 81743/CT-TTHT năm 2018 về ngày hóa đơn bán hàng sau ngày thông quan tờ khai hải quan do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

2.

(11/12/2018) Công văn 22481/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu phải thực hiện cấp phép nhập khẩu do Cục Quản lý Dược ban hành

3.

(11/12/2018) Công văn 7305/TCHQ-TXNK năm 2018 về miễn thuế nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong thời hạn 05 năm do Tổng cục Hải quan ban hành

4.

(11/12/2018) Công văn 22478/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu do Cục Quản lý Dược ban hành

5.

(11/12/2018) Công văn 22479/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu do Cục Quản lý Dược ban hành

6.

(11/12/2018) Công văn 22480/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu phải thực hiện cấp phép nhập khẩu do Cục Quản lý Dược ban hành

7.

(11/12/2018) Công văn 12003/VPCP-CN năm 2018 về đánh giá tác động môi trường dự án đường sắt, đường bộ quan trọng, cấp bách sử dụng nguồn vốn dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn do Văn phòng Chính phủ ban hành

8.

(11/12/2018) Thông báo 454/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về xây dựng dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành

9.

(07/12/2018) Quyết định 3621/QĐ-TCHQ năm 2018 về mẫu seal container và mẫu seal cáp thép hải quan mới do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

10.

(06/12/2018) Công văn 7209/TCHQ-GSQL năm 2018 về vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

11.

(06/12/2018) Công văn 7191/TCHQ-TXNK năm 2018 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số mặt hàng Máy tạo ẩm cho nhà yến do Tổng cục Hải quan ban hành

12.

(06/12/2018) Công văn 7203/TCHQ-TXNK năm 2018 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số mặt hàng “Khung xương của điện thoại di động” do Tổng cục Hải quan ban hành

13.

(05/12/2018) Công văn 7183/TCHQ-TXNK năm 2018 về miễn thuế hàng hóa nhập khẩu mặt hàng vật liệu xây dựng do Tổng cục Hải quan ban hành

14.

(04/12/2018) Công văn 7136/TCHQ-TXNK năm 2018 về xử lý thuế và vi phạm hành chính đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

15.

(04/12/2018) Quyết định 1679/QĐ-TTg năm 2018 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ dự phòng giai đoạn 2012-2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

16.

(04/12/2018) Công văn 7111/TCHQ-GSQL năm 2018 về khai thông tin e-manifest do Tổng cục Hải quan ban hành

17.

(04/12/2018) Công văn 7134/TCHQ-TXNK năm 2018 về miễn thuế hàng hóa nhập khẩu mặt hàng vật liệu xây dựng do Tổng cục Hải quan ban hành

18.

(04/12/2018) Công văn 7112/TCHQ-PC năm 2018 vướng mắc trong xử phạt vi phạm hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành

19.

(30/11/2018) Thông tư 37/2018/TT-BYT quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

20.

(30/11/2018) Công văn 7085/TCHQ-GSQL năm 2018 về vướng mắc thủ tục nhập khẩu tiền VND từ Campuchia về Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành

21.

(30/11/2018) Công văn 4791/TCT-KK năm 2018 vướng mắc trong kê khai, nộp phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh theo Thông tư 274/2016/TT-BTC và 194/2016/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

22.

(27/11/2018) Công văn 3851/GSQL-GQ1 năm 2018 về thủ tục nhập khẩu phế liệu giấy do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

23.

(27/11/2018) Công văn 3855/GSQL-GQ5 năm 2018 về vận chuyển hàng hóa từ CFS này đến CFS khác do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

24.

(27/11/2018) Công văn 9185/BNN-VPĐP năm 2018 hướng dẫn triển khai Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp thuộc các xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2018-2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

25.

(26/11/2018) Quyết định 02/2018/QĐ-KTNN về Quy trình kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành

26.

(26/11/2018) Công văn 3843/GSQL-GQ1 năm 2018 vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

27.

(23/11/2018) Công văn 3789/GSQL-GQ3 năm 2018 về thủ tục hải quan, giám sát hải quan đối với hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất có sự thay đổi phương thức vận tải do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

28.

(23/11/2018) Công văn 3793/GSQL-GQ2 năm 2018 về thủ tục hải quan gia công chuyển tiếp do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

29.

(23/11/2018) Công văn 3794/GSQL-GQ4 năm 2018 vướng mắc liên quan đến C/O mẫu D cấp điện tử do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

30.

(23/11/2018) Công văn 3798/GSQL-GQ2 năm 2018 về hàng hóa nhập khẩu tái xuất vào khu phi thuế quan do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

31.

(23/11/2018) Công văn 3799/GSQL-GQ1 năm 2018 về thủ tục xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

32.

(22/11/2018) Công văn 3760/GSQL-GQ4 năm 2018 vướng mắc liên quan đến C/O mẫu D cấp điện tử do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

33.

(22/11/2018) Công văn 3765/GSQL-GQ5 năm 2018 vướng mắc thủ tục hải quan đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

34.

(22/11/2018) Công văn 3769/GSQL-GQ1 năm 2018 về thủ tục xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

35.

(22/11/2018) Công văn 3770/GSQL-GQ1 năm 2018 về thủ tục xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

36.

(22/11/2018) Công văn 3771/GSQL-GQ1 năm 2018 về khai báo hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

37.

(22/11/2018) Công văn 3772/GSQL-GQ1 năm 2018 về xin hủy tờ khai hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

38.

(22/11/2018) Công văn 3773/GSQL-GQ2 năm 2018 về mua bán của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

39.

(22/11/2018) Quyết định 3777/GSQL-GQ1 năm 2018 về thủ tục nhập khẩu hàng hóa do Cục giám sát quản lý về Hải quan ban hành

40.

(22/11/2018) Công văn 3787/GSQL-GQ2 năm 2018 về thủ tục hải quan, thuế nhập khẩu loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

41.

(21/11/2018) Công văn 3724/GSQL-GQ3 năm 2018 về gia hạn thời hạn tạm nhập tái xuất do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

42.

(21/11/2018) Công văn 3751/GSQL-GQ2 năm 2018 về mua bán hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất và gửi kho ngoại quan do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

43.

(21/11/2018) Công văn 3754/GSQL-GQ1 năm 2018 về nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài vào Việt Nam do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

44.

(21/11/2018) Công văn 3759/GSQL-GQ1 năm 2018 về lưu trữ hồ sơ hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

45.

(19/11/2018) Công văn 9443/BCT-TC năm 2018 về phương án sử dụng nguồn vốn khấu hao hình thành từ nguồn ngân sách cấp cho bồi thường, di dân, tái định cư dự án Thủy điện Sơn La, Tuyên Quang của Tập đoàn Điện lực Việt Nam do Bộ Công thương ban hành

46.

(14/11/2018) Công văn 14079/BTC-NSNN năm 2018 về đẩy mạnh thực hiện công khai ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

47.

(26/10/2018) Công văn 13185/BTC-TTr năm 2018 hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành

48.

(23/10/2018) Công văn 13010/BTC-QLKT năm 2018 về đánh giá Chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã do Bộ Tài chính ban hành

49.

(16/10/2018) Chỉ thị 03/CT-LĐTBXH năm 2018 về tăng cường thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng ngành lao động - Thương binh và Xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

 

2.

(13/12/2018) Công văn 81743/CT-TTHT năm 2018 về ngày hóa đơn bán hàng sau ngày thông quan tờ khai hải quan do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

 

13.

(11/12/2018) Công văn 7305/TCHQ-TXNK năm 2018 về miễn thuế nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong thời hạn 05 năm do Tổng cục Hải quan ban hành

14.

(05/12/2018) Công văn 7183/TCHQ-TXNK năm 2018 về miễn thuế hàng hóa nhập khẩu mặt hàng vật liệu xây dựng do Tổng cục Hải quan ban hành

15.

(04/12/2018) Công văn 7136/TCHQ-TXNK năm 2018 về xử lý thuế và vi phạm hành chính đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

16.

(04/12/2018) Công văn 7134/TCHQ-TXNK năm 2018 về miễn thuế hàng hóa nhập khẩu mặt hàng vật liệu xây dựng do Tổng cục Hải quan ban hành

17.

(03/12/2018) Công văn 79555/CT-TTHT năm 2018 về thuế nhà thầu đối với hợp đồng thuê chuyên gia tư vấn phần mềm do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

18.

(30/11/2018) Công văn 4791/TCT-KK năm 2018 vướng mắc trong kê khai, nộp phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh theo Thông tư 274/2016/TT-BTC và 194/2016/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

19.

(22/11/2018) Công văn 3787/GSQL-GQ2 năm 2018 về thủ tục hải quan, thuế nhập khẩu loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

 

Ngân hàng, tiền tệ

1.

(30/11/2018) Công văn 7085/TCHQ-GSQL năm 2018 về vướng mắc thủ tục nhập khẩu tiền VND từ Campuchia về Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành

 

CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN NGHĨA PHÁT
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN NGHĨA PHÁT
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN NGHĨA PHÁT
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN NGHĨA PHÁT
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN NGHĨA PHÁT
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN NGHĨA PHÁT
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN NGHĨA PHÁT
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN NGHĨA PHÁT
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN NGHĨA PHÁT
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN NGHĨA PHÁT
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN NGHĨA PHÁT
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN NGHĨA PHÁT
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN NGHĨA PHÁT
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN NGHĨA PHÁT
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN NGHĨA PHÁT
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN NGHĨA PHÁT
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN NGHĨA PHÁT
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN NGHĨA PHÁT
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN NGHĨA PHÁT
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN NGHĨA PHÁT
Online: 14 | Thống kê tuần: 3723 | Tổng truy cập: 370529

0917.32.46.39

0919.68.32.78

Hotline: 0917.32.46.39
Chỉ đường icon zalo Zalo: 0903896598 Skype Whatsapp
x